مدیریت طرح توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه کارون، دز و کرخه ایلام از تلاش های مدیرعامل و کارشناسان شرکت آبیاری کارون بزرگ در رفع مشکل تامین آب و برق پروژه آبیاری تحت فشار اراضی شرق گرگر (ناحیه سه) قدردانی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمود عطاری" مدیریت طرح توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه کارون، دز و کرخه ایلام در نامه ای خطاب به "مسعود صادقی" مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، از تلاش های صورت گرفته در راستای حل مشکل و رفع نواقص مربوط به تامین آب و برق پروژه اجرای شبکه و سیستم های آبیاری تحت فشار و عملیات تکمیلی اراضی 6500 هکتاری ناحیه سه شرق گرگر قدردانی کرد.

لازم به ذکر است پروژه مذکور در محدوده ایستگاه های 1، 5 و 6 واقع شده و 645 هکتار مساحت دارد.