در جلسه ای با حضور معاون فرماندار شهرستان شوشتر، مدیرعامل و مدیران بهره برداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر، نماینده مجری طرح، نمایندگان جهاد نصر و مدیران عامل تعاونی های آب بران، مشکلات شبکه آبیاری شرق شعیبیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این جلسه با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب جهت تامین آب کشاورزان شبکه شعیبیه در سالن کنفرانس شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ برگزار شد.

"محسن سعادت فر" مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در این جلسه خاطرنشان کرد: این شرکت در صورت انعقاد قرارداد بهره برداران و همکاری جهاد کشاورزی شهرستان، آمادگی لازم جهت تامین آب کشاورزان را دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر