مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ، از آماده سازی تأسیسات شبکه آبیاری شمال شرق اهواز متناسب با شرایط خشکسالی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر"، با اشاره به استمرار خشکسالی، کاهش شدید سطح آب رودخانه کارون و بروز شرایط بحرانی در ایستگاه پمپاژ ویس، از انجام برخی عملیات های فوری و ضروری با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت خبر داد.

وی از پایان عملیات برش و حذف شمعک های بتنی جلوی سلول های ایستگاه پمپاژ خبر داد و هدف از این اقدام را ورود آب با دبی بیشتر به حوضچه های مکش الکتروپمپ ها معرفی کرد.

سعادت فر از اجرای همزمان عملیات لایروبی در ایستگاه پمپاژ ویس و ورودی حوضچه های مکش با عملیات حذف شمعک ها خبر داد و افزود: در این عملیات توسط یک دستگاه لایروب و و بیل مکانیکی ایستگاه پمپاژ ویس و ورودی حوضجه های مکش لایروبی شد.

مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ با بیان این که نصب و راه اندازی پمپ های دیزلی با دبی بالا موجبات افزایش و جبران دبی ورودی به حوضچه های مکش را فراهم آورده، از تامین آب پایدار شبکه و رضایت کشاورزان منطقه خبر داد.

عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر