مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی این شرکت توسط تیم ارزیابی جایزه ملی فناوری و نوآوری کشور خبر داد  .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر" با بیان این که این ارزیابی در سطح توانمندی و عملکرد فناورانه و نوآورانه و بر اساس معیارهای بین المللی برگزار شد افزود: ارزیابی فوق در برگیرنده دو بخش اساسی در قالب عوامل توانمند ساز و نتایج برگزار شد.

 وی افزود: محور اول پیشران های مدیریت فناوری و نوآوری را شکل داده و در بر گیرنده موضوعات راهبردی و زیر ساختی بود و در محور دوم مدیریت فناوری و نوآوری مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی به عمل آمده با پرسش و پاسخ با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت آغاز و با نشست ها ی تخصصی ارزیابان با پرسنل و بازدید میدانی توسط سر ارزیاب و منتخب انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران طی یک روز برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر