مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ از اتمام عملیات لایروبی کانال های اصلی و فرعی شبکه آبیاری شمال شرق اهواز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر" گفت: به منظور آماده سازی تاسیسات شبکه آبیاری شمال شرق اهواز برای کشت تابستانه(شلتوک) و همچنین تامین آب اراضی کشاورزی مناطق ملاثانی، سلامات، ویس و ابوفاضل نسبت به عملیات لایروبی کانال های مناطق مذکور ظرف مدت چهار ماه اقدام شد.

وی از عملیات لایروبی کانال های اصلی و فرعی در سطح 33 رشته کانال، با حجم عملیات لایروبی 217 هزارمتر مکعب و به طول 139 کیلومتر خبر داد.

مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ هدف از انجام عملیات لایروبی کانال ها را افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت و تسهیل در امر بهره برداری عنوان کرد و افزود: این عملیات به صورت سالیانه و به عنوان برنامه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه های آبیاری انجام می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر