مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ از اتمام عملیات  لایروبی  کانال ها وزهکش های اصلی وفرعی شبکه آبیاری میان آب شوشتر خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر" گفت: به منظور آماده سازی تاسیسات شبکه آبیاری میان آب، جهت کشت تابستانه ( شلتوک ) وهمچنین تامین آب اراضی کشاورزی مناطق  تحت پوشش فازهای یک ، دو و سه میان آب، نسبت به انجام عملیات لایروبی کانال های مناطق مذکور ظرف مدت پنج ماه  اقدام  شده است.

وی افزود: عملیات لایروبی کانال های اصلی وفرعی در سطح 20 رشته کانال، باحجم عملیات لایروبی 53 هزار متر مکعب و به طول 92 کیلومتر وهمچنین زهکش های اصلی و فرعی با حجم 107 هزار متر مکعب وبه طول 43 کیلومتر انجام پذیرفته است.

مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ،  هدف از انجام  عملیات لایروبی کانال ها و زهکش ها را افزایش  راندمان، سرعت انتقال آب در شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت، آماده سازی زهکش ها و مسیل ها به منظور انتقال ودفع آب های ناشی از بارندگی های آتی وسیلاب های احتمالی عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر