جلسه پایانی طرح پژوهش باعنوان  ((بررسی روش های جلوگیری از تاثیرات مخرب گرداب های بالا دست  سد بر سازه ها ودریچه ها )) در شرکت آبیاری کارون بزرگ برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پیرو تفاهم نامه فی مابین  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی کارون بزرگ ودانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان  جلسه پایانی  طرح پژوهشی درسالن جلسات  این شرکت  برگزار گردید.

 در این نشست که باحضور اعضای کمیته تحقیقات و کارشناسان شرکت آبیاری کارون بزرگ وکارشناسان  دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب وبرق خوزستان برگزار شد،  "احمد جعفری" بعنوان مجری  طرح مذکور، به ارائه  طرح پرداخت.

"محسن سعادت فر"، مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ با بیان این که این تحقیق ، با ساخت مدل فیزیکی هیدرولیکی سرریزودریچه ها در آزمایشگاه صورت پذیرفته است تصریح کرد: با توجه به گرداب های مشابه مشاهده شده سد گتوند که باعث تخریب دریچه در سد های فولسوم آمریکا وسد واچی،  در ژاپن شده است  این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر