مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری  و زهکشی کارون بزرگ از اتمام عملیات تعمیر، اورهال وسرویس دریچه های سرریز سد تنظیمی - انحرافی گتوند خبر داد و گفت: این عملیات  نقش بسیار  مهمی در بهبود بهره برداری و اطمینان ازعملکرد تجهیزات  سد تنظیمی  به منظور کنترل وتنظیم آب پایین دست در مواقع بحران وسیلاب را ایفا  می نماید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر" اعلام کرد: این عملیات شامل تعویض بوش های برنجی، تعمیر وسرویس قرقره دریچه ها ، گیر بکس دریچه ها، تعویض سیم بکسل های فرسوده وهمچنین سرویس و شستشوی کامل 14 دریچه  سرریز وتجهیزات منصوبه  روی آنها  بوده ، که در مدت 45 روز انجام پذیرفته است.

سد تنظیمی –انحرافی گتوند دارای 14 عدد سرریز بتنی است که در امتداد تاج سد در مجاورت هم قرارگرفته اند ودر بالای هر یک از آنها یک عدد دریچه قوسی (رادیال )، به منظور کنترل دبی خروجی از سد تعبیه  شده است . عرض  هر سرریز12/20 متر، ابعاد  هردریچه 7/35*12/20  وظرفیت تخلیه  هرکدام 500 متر مکعب درثانیه است ، که حداکثر ظرفیت آبگذری سد (ازمحل سر ریز ها ولجن کش ها ) بابر 8000 متر مکعب در ثانیه می باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر