مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از برقراری ارتباط رادیویی شبکه آبیاری شمال شرق شعیبیه به شبکه های اینترانت، اینترنت و سیستم اتوماسیون اداری  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "زیبا اسدی" با اشاره به بعد مسافت و لزوم دسترسی آسان کارکنان به اداره مرکزی، از برقراری ارتباط رادیویی شبکه آبیاری شمال شرق شعیبیه به شبکه های اینترانت، اینترنت و سیستم اتوماسیون اداری خبر داد.

وی پیگیری های کارشناسان گروه آمار و فناوری اطلاعات شرکت و همکاری مستمر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب وبرق خوزستان را در استقرار، نصب،  راه اندازی تجهیزات و همچنین فراهم نمودن زیر ساخت های لازم  جهت اتصال و برقراری ارتباط رادیویی شبکه آبیاری شمال شرق شعیبیه به شبکه یکپارچه کامپیوتری سازمان را مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
خبرنگار: غلامحسین تشکر