محسن سعادت فر در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: پس از گذشت بیش از 45 سال از احداث وبهره‌برداری از شبکه آبیاری دیمچه، فرسودگی و عمر بالای این تاسیسات، موجب افزایش هزینه‌ها وکاهش راندمان انتقال آب وهمچنین اختلال درامر بهره‌برداری شده بود که به همین منظور با همکاری معاونت شبکه‌های آبیاری وزهکشی و معاونت برنامه‌ریزی و بودجه سازمان آب وبرق خوزستان نسبت به شروع عملیات تعمیرات این شبکه اقدام شد.

وی افزود: این عملیات شامل، لایروبی کانالها وزهکش ها، تسطیح، رگلاژ و شن‌ریزی باند کانال‌ها، علف‌چینی ماشینی کانال‌ها، لاینینگ و بتن‌ریزی کانال‌ها و تعمیرات دریچه‌های آبیاری می‌باشد که با همکاری و استفاده از ظرفیت وامکانات شرکت عمران نیرو خوزستان صبا و شرکت کشت وصنعت کارون به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت آبیاری کارون بزرگ تشریح کرد: عملیات انجام شده در سطح شبکه آبیاری دیمچه شامل عملیات لایروبی کانال‌ها و زهکش‌ها به حجم 270 هزار مترمکعب، تسطیح، رگلاژ وترازبندی باند کانال‌ها به میزان 380 هزار متر مربع، علف‌چینی ماشینی 120 هزار متر مربع، شن‌ریزی باند کانال‌ها به حجم 9200 مترمکعب، لاینینگ و بتن‌ریزی کانال‌ها به حجم 280 مترمکعب می‌باشد.

گفتنی است وسعت اراضی شبکه آبیاری دیمچه 31.760 هکتار می باشد که تحت پوشش شبکه آبیاری کارون بزرگ قرار دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر