به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ یعقوب کرمی اظهار داشت: نشست و فرسودگی  تاسیسات سیفون دریچه AW1 T13 موجب انسداد و نشتی آب در مسیر جاده اصلی بخش عقیلی شهرستان گتوند شده که باتوجه به اهمیت موضوع و ضرورت تامین آب اراضی تحت پوشش این دریچه، فرآیند تعمیر و بازسازی سازه و تاسیسات مربوطه به سرعت انجام شد.

 وی افزود: با اجرای این عملیات که شامل تخریب و لوله‌گذاری به طول 20 متر، شفته آهک به حجم 160 مترمکعب و بتن‌ریزی به حجم 24 متر مکعب بود، تامین آب یک صد هکتار از اراضی کشاورزی منطقه عقیلی میسر شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غ
خبرنگار: غلامحسین تشکر