مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ از راه اندازی  مرکز  تلفن دیجیتالی در آن شرکت خبرداد.

  به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" با اشاره به پیگیری های انجام شده دفتر برنامه ریزی شرکت، همکاری مستمر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات  سازمان آب و برق خوزستان  و حمایت های معاونت  برنامه ریزی سازمان، از نصب  مرکز  تلفن دیجیتالی در آن شرکت خبر داد.

وی هدف از این اقدام را تسهیل در امور مشترکان آن مرکز عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
خبرنگار: غلامحسین تشکر