در آیین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ، "غلامرضا صفرنژادی" بعنوان مدیرعامل جدید منصوب و از خدمات "یعقوب کرمی" مدیر عامل پیشین تجلیل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این آیین، "عبدالصمد رئیسی"، مدیر بازرسی حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان، مجموعه شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ را یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شرکت های طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان معرفی کرد و گفت: این شرکت جایگاه مهمی در بین شرکتهای طرف قرارداد با سازمان را دارد.

"آرش محجوبی"، معاون شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان، حمایت از شرکتهای طرف قرارداد را ضروری توصیف کرد.

"غلامرضا صفرنژادی"، مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات نیروی انسانی شرکت، ابراز امیدواری کرد تا مجموعه شرکت با تعامل و همکاری با یکدیگر، بیش از پیش به اهداف سازمانی نائل گردند.

"یعقوب کرمی"، مدیرعامل پیشین آبیاری کارون بزرگ، تلاش و خدمات مسئولان و کارکنان شرکت مزبور را در دوران تصدی مدیرعاملی خود، مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غ
خبرنگار: غلامحسین تشکر