مدیر اداره حراست وحریم بانی شرکت آبیاری کارون بزرگ، عملکرد شش ماهه اول سال جاری را مورد تشریح قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علیرضا بهاروند"، همکاری صمیمانه کلیه عوامل دست اندرکار، همکاران  سایر  قسمت های  شرکت، اعم از دفتر حقوقی،  بهره برداری، تعمیرات، روابط عمومی و پشتیبانی، همچنین حمایت های بسیار موثر نیروی انتظامی طی فصل زراعی تابستان گذشته را مورد تقدیر قرار داد.

وی فعالیت های اداره  حراست و حریم بانی را طی شش ماهه اول سال جاری تشریح کرد و گفت: در طول این مدت، در راستای اهداف  سازمانی و ارائه خدمات  مطلوب تر به مشترکان  وکشاورزان  منطقه  و همچنین  به منظور  حفاظت و صیانت از  تاسیسات آبرسانی  صنعت آب  در حوزه  کاری  مربوطه  اقدامات  ذیل  بعمل آمده است:   شناسایی 15 مورد نقاط حادثه خیز و ارائه گزارش جهت نصب تابلوهای هشدار دهنده با نصب حفاظ مناسب  و200 مورد جلوگیری از برداشت  غیر مجاز آب  وجمع آوری سیفون های  غیر مجاز منصوبه  در سطح  شبکه ها ، پیگیری  و شناسایی  حوضچه های  غیر مجاز  پرورش  ماهی  در سطح شبکه ها ، 250 مورد  اخطار به مالکان  پمپ های غیر مجاز در کلیه مناطق و الزام آنها جهت جمع آوری یا اخذ  مجوز و عقد قرارداد، همچنین  تعداد 300 مورد  صدور اخطاریه  به کشاورزان  بدهکار و مالک پمپ در منطقه  دیمچه  جهت پرداخت بدهی  و پیگیری  جهت  نتیجه  و در صورت  عدم توجه  جمع آوری  پمپ  مربوطه ، تماس تلفنی  و اخطار کتبی  به کشاورزان  بدهکار شبکه های  میان آب و  شمالشرق اهواز  طبق  لیست های ارائه شده ، کشف  انشعابات  زیر زمینی غیر مجاز آب  و اخطار و پیگیری  جهت جمع آوری  یا اخذ مجوز ، تعداد 10 مورد اخطار  به عشایر محلی  جهت  تخلیه  و رفع  تصرف  از اراضی  سازمانی و همچنین  حریم های  تاسیسات  و کانال ها و اخذ  تعهد  از آنها  بیش از  1500 مورد گشت زنی  در سطح  شبکه  ها  بصورت شبانه روزی جهت پیشگیری  از تخلفات وشناسایی موارد تخلف ، 120 مورد شناسایی موارد  تخلف، تجاوز  به احاریم  کانال ها  وزهکش ها  وارائه  موضوع  به دفتر حقوفی  جهت بر خورد قانونی  با متخلفان.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر