به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،غلامرضا صفرنژادی از انجام معاینات ادواری این شرکت خبر داد و گفت : معاینات  ادواری سال  جاری  به مدت  4 روز از تاریخ 24/8/99 لغایت 27/8/99 در محل شرکت  بانظارت کامل  واحد ایمنی  وبهداشت و با رعایت  اصول  بهداشتی  ازجمله  الزام  استفاده از ماسک  در زمان  مراجعه ، رعایت  فاصله گذاری  ،ضد عفونی وتعویض وسایل انجام  گردید.

وی افزود : این معاینات همه ساله به منظور حفظ وارتقاء سطح سلامت شاغلین وکاهش  مخاطرات   محیط  کارومقابله با آن  وشناسایی اولیه  وزود هنگام افراد مشکوک به بیماری های ناشی ازکار ومراحل اولیه با همکاری مجتمع  پزشکی  صنعت  آب وبرق خوزستان انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غ