به گزارش  شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان،براساس این گواهینامه شرکت آبیاری کارون بزرگ  برای انجام  خدمات  بهره برداری ونگهداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی در پایه یک دارای  صلاحیت می باشد که می تواند  هم زمان  حداکثر تا 60 هزارهکتار را مورد  بهره برداری ونگهداری قرار دهد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی کارون بزرگ، اراضی به وسعت 90 هزار هکتار و هفت شبکه را تحت پوشش دارد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلام