بهرام جعفری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: با توجه به نیاز آبی شبکه آبیاری میاناب جهت تأمین کشت های دائم این شبکه و طبق برنامه ریزی ارائه شده از سوی معاونت تعمیرات شرکت، عملیات لایروبی کانال غربی میاناب به طول 11150 متر توسط یک دستگاه بیل بوم بلند آغاز شد که تا کنون بیش از 5 کیلومتر از کانال مذکور لایروبی شده است.

شایان ذکر است کانال آبیاری فوق با دبی 2/13 متر مکعب در ثانیه بخشی از اراضی کشاورزی شبکه آبیاری  میاناب شهرستان شوشتر را تأمین آب می نماید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ