به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ حسین فرهنگ گفت: این عملیات که توسط 5 دستگاه بیل مکانیکی  به صورت همزمان جهت بهبود شرایط انتقال زه آب های ناشی از  اراضی کشاورزی و کنترل روان آبها ی سطحی  هر ساله انجام می شود.

وی افزود: زهکش های در دست اقدام شامل MOD1-SD1-AD1-AD2 بوده و تا کنون قریب به ۶ کیلومتر از آنها لایروبی شده و مابقی درحال اجرا می باشد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ بیان کرد: کل طول زهکش ها ی مورد نظر بالغ بر 20 کیلومتر بوده که پس از  هماهنگی های انجام شده و برنامه ریزی صورت گرفته در حال اجرا می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ