به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: با عنایت به کاهش دبی رودخانه کارون و عدم امکان افزایش دبی برداشتی از رودخانه، جهت تامین آب مستمر و پایدار کشت های مجاز و همچنین جلب رضایت مشترکین، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی، با همکاری نیروهای تعمیرات و بهره برداری شرکت، شبانه به صورت فوری و ضرب الاجل نسبت به تعمیر دریچه های P5S2 , P5S3 , P5S4 , P5S5، اقدام لازم انجام گردید.

گفتنی است شبکه آبیاری شمال شرق اهواز 15۵۰۰ هکتار اراضی خالص کشاورزی منطقه را تامین آب می نماید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ