به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: این عملیات با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان و برنامه ریزی معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، با اولویت بندی مناطق آبیاری، از محدوده کانال های شهرستان ملاثانی شروع شد.

وی افزود: این عملیات به منظور نگهداری مطلوب، افزایش طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات شبکه های آبیاری، بهبود عملیات توزیع آب و رضایت مشترکین صورت می پذیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ بیان کرد: طول کانال های آبیاری شبکه شمال شرق اهواز  ۱۶۵ کیلومتر بوده که تاکنون قریب ۳۵ کیلومتر از آن تسطیح، رگلاژ و علف چینی شده که این عملیات برای دیگر کانال های آبیاری شبکه مذکور در حال انجام می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ