به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ،حسین فرهنگ در این خصوص گفت: این عملیات که با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام گردید ، شامل تعمیر ، سرویس و اورهال گیربکس­­ و قرقره­ دریچه ها ، تعویض سیم بکسل­های فرسوده و همچنین سرویس کامل ۱۴ عدد دریچه­ سرریز و تجهیزات منصوبه بر روی آنها بوده ، که به علت ارتفاع زیاد و پرخطر بودن محدوده کاری از دشواری خاصی برخوردار می باشد که این امر با نظارت و رعایت کلیه موارد ایمنی ظرف مدت چهار ماه به نحو مطلوبی انجام پذیرفت.

     وی افزود: انجام این عملیات در اطمینان از عملکرد تجهیزات سد تنظیمی-انحرافی گتوند به منظور تسهیل در بهره برداری و کنترل و تنظیم آب پایین دست در مواقع بحران و سیلاب ، نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید.

     گفتنی است سد تنظیمی انحرافی گتوند به عنوان آخرین سد بر روی رودخانه کارون ، دارای ۱۴ سرریز است که ظرفیت تخلیه هر کدام از دریچه ها ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه می باشد و حداکثر ظرفیت آبگذری سد ( از محل سر ریزها و لجن کش ها ) برابر ۸۰۰۰ متر مکعب در ثانیه است.