به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ حسین فرهنگ گفت: عملیات لایروبی ورودی ایستگاه پمپاژ شعیبیه در محل رودخانه و کانال آبگیر ایستگاه به لحاظ تامین آب اراضی کشاورزی منطقه شعیبیه دارای اهمیت خاصی است که با توجه به رسوب گذاری مداوم در رودخانه کارون در مجاورت کانال آبگیر و تشدید رسوب گذاری در آن کانال، لایروبی منظم کانال به منظور حفظ و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات منصوبه در ایستگاه پمپاژ و همچنین تسهیل در امر بهره برداری و تامین آب مطمئن و پایدار اراضی کشاورزی تحت پوشش ، به صورت برنامه ای مدون نسبت به لایروبی آن اقدام شود.

وی افزود: این عملیات که توسط نیروهای واحد تعمیرات شرکت انجام می شود، در این مرحله تاکنون بیش از 60 درصد از حجم عملیات لایروبی پیش بینی شده صورت پذیرفته است و ادامه عملیات نیز درحال انجام می باشد

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ