به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ،بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر گفت: معاینات ادواری سال جاری به مدت چهار روز از تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۹/۱۴۰۰ در محل شرکت، با نظارت کامل واحد ایمنی و بهداشت و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از جمله الزام استفاده از ماسک در زمان مراجعه ،رعایت فاصله گذاری و ضدعفونی وسایل انجام گردید .
وی افزود این معاینات همه ساله به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین و کاهش مخاطرات محیط کار و مقابله با آن و شناسایی اولیه و زودهنگام افراد مشکوک به بیماری های ناشی از کار با همکاری مجتمع پزشکی صنعت آب و برق خوزستان انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ