به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ صباحی مقدم گفت: با توجه به بررسی انجام شده از طریق تصاویر ماهواره ای و پایش میدانی تا مورخ 8/10/1400  بیش از 70 درصد اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه شمال شرق اهواز تامین آب شده اند که این میزان 100 درصد از کل اراضی کشت شده در سال گذشته می باشد و این در حالی است که بر اساس مصوبه استانی مقرر شده بود کشاورزان فقط 60 درصد از اراضی خودرا تحت کشت ببرند.

وی افزود: تا کنون 30 درصد از تمامی اراضی کشت شده محدوده شبکه نیز اقدام به دریافت آب مرحله دوم نموده اند و بر این اساس پیش بینی تقریبی کشت پاییزه و زمستانه 1400 برای مناطق ویس ، ملاثانی، ابوفاضل و سلامات 11000 هکتار می باشد.

شایان ذکر است: در حال حاضر، آب در انتهایی ترین نقاط شبکه (p3 ( s6,s7  در جریان است و شرایط آبگیری برای کشاورزان بصورت عادی مهیا می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ