به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “بهرام جعفری”، مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، در این خصوص اظهار داشت: پیرو هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، با نظارت و هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان جهت لایروبی کانال ها و زهکش های شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت، این عملیات در شبکه آبیاری میانآب و در زهکش MD به طول مجموع 23 کیلومتر طی مدت 35 روز توسط دو دستگاه بیل مکانیکی انجام شد، که انجام این عملیات جهت سایر زهکش ها وکانال ها طبق برنامه در حال انجام می باشد.

وی هدف از لایروبی زهکش را انتقال آب های سطحی منطقه و دفع زه آب اراضی کشاورزی کلیه زهکش های منطقه و جلوگیری از نشت آب به اراضی کشاورزی هم جوار بیان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ