به گزارش شبکه خبری سازمان  آب و برق خوزستان؛ " بهرام جعفری" ضمن اعلام این خبر افزود: این عملیات با هماهنگی و نظارت معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان و برنامه ریزی معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، در دو سمت کانال های اصلی MC و  WMC به طول مجموع 32 کیلومتر و در دو سمت کانال های فرعی WS1 الی WS12 و MS2 الی  MS4 به طول مجموع 43 کیلومتر،  به صورت مطلوب انجام گردید.

وی افزود: عملیات تسطیح، رگلاژ و علف چینی، به منظور نگهداری مطلوب، افزایش طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات شبکه های آبیاری، بهبود عملیات توزیع آب و رضایت مشترکین به صورت سالیانه در کلیه شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت انجام می شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ