به گزارش شبکه خبری سازما آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر، هدف از انجام این عملیات را کنترل و پایش مستمر دریچه های آبیاری، تامین آب مطمئن و پایدار اراضی، استفاده بهینه از منابع آب و پیشگیری از اتلاف آن عنوان کرد: عملیات تعمیرات دریچه ها در سطح شبکه های آبیاری گتوند، عقیلی، دیمچه، توسط کارکنان فنی معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت و با هماهنگی و نظارت معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت تعمیرات سازمان آب و برق خوزستان، طبق برنامه زمانبندی طی دو ماه اخیر به نحو مطلوب انجام گردید.

وی افزود: حجم کار صورت گرفته شامل؛ بازسازی کامل  دریچه های M4 و M5 کانال اصلی گتوند، همچنین تعمیر 18 دریچه از شبکه های آبیاری گتوند و عقیلی و نیز تعویض سیم بکسل چک های شماره 22 کانال شرقی، عظیم کانال و نبی کانال شبکه آبیاری دیمچه بوده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ