به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: با همت کارکنان واحد GIS معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، نقشه اراضی منطقه دیمچه با مساحتی قریب به ۲۷ هزار هکتار تهیه و به روز رسانی گردید.

وی  افزود: اهمیت موضوع به دلیل وجود انواع مصارف از قبیل نیشکر، کشاورزی، صنعت، شرب بهداشت و فضای سبز دوچندان بوده و جهت بارگذاری در پروژه یکپارچه سازی GIS شبکه های آبیاری در اختیار کارشناسان مشاور نوآوران علوم مکانی قرار گرفت.

جعفری خاطرنشان کرد: با تهیه این نقشه ها ضمن  فراهم شدن امکان بهره برداری از تصاویر ماهواره ای، در عملیات مساحی و سنجش از راه دور با بارگذاری این اطلاعات در گوشی های همراه و استفاده از نرم‌افزار QFEILD  ، امور محوله به بهترین کیفیت و کمترین خطا انجام خواهند شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ