به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛”عبداله داودی” ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به بررسی تصاویر ماهواره ای و پایش میدانی اراضی در اسفند ماه ۱۴۰۰ بیش از یازده هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه شمال شرق اهواز تامین آب شده است که این میزان ۳۷ درصد رشد نسبت به فصل زمستانه سال گذشته را نشان می دهد. این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای کشاورزی استان خوزستان سهمیه کشت در حوضه کارون معادل ۶۰ درصد کشت زمستانه سال قبل بوده است.

وی افزود: تا کنون ۷۰ درصد از اراضی کشت شده در محدوده شبکه اقدام به دریافت آب مرحله اخر نموده اند.

داودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، آب در انتهایی ترین نقاط حوضه ملاثانی ( کانال P5S6  ) در جریان بوده و شرایط آبگیری برای کشاورزان بصورت عادی مهیا می باشد.

معاون بهره برداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در پایان گفت: با توجه به اینکه کشت زمستانه در شبکه شمال شرق اهواز با تأخیر صورت گرفته است، پیش بینی می گردد تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ در بخش های مختلف شبکه از جمله شبکه های ابوفاضل و سلامات نیاز آبی وجود داشته باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ