به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: این تعاونی ها خواستار تجهیز نقاط تحول آب به ابزار اندازه گیری و عقد قرارداد تحویل حجمی آب باشرکت بهره بردرای کارون بزرگ شدند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، ضمن تشریح قوانین و الزامات تحویل حجمی آب، آمادگی شرکت بهره برداری را جهت همکاری و عقدقرارداد با شرکت های تعاونی طبق ضوابط سازمان آب و برق خوزستان اعلام نمود.

در ادامه، پس از تبادل نظر حاضرین در جلسه، مقرر گردید شرکت های تعاونی همکاری خود را با شرکت بهره برداری جهت وصول آب بها آغاز و پس از به روزرسانی اسناد تعاونی از فصل زمستانه ١٤٠١ با شرکت بهره برداری به منظور توزیع عادلانه آب و وصول آب بهاء محصولات کشاورزی عقدقرارداد نمایند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ