به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر گفت: کار صورت گرفته شامل تعمیر شافت و شاسی دریچه هایA1 و A2 و سرویس و روانکاری شش دستگاه گیربکس دریچه های A  ، B  و C بوده که با هدف افزایش عمر مفید تأسیسات مکانیکی و برقی و به منظور تنظیم دبی آب ورودی به شبکه آبیاری میانآب انجام گردید.

گفتنی است، شبکه آبیاری میانآب شوشتر شامل هفت فاز می باشد که  تا کنون فاز های 1، 2 و3 آن به بهره برداری رسیده و خالص اراضی کشاورزی تحت پوشش آن  10 هزار هکتار می باشد.