به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "زیبا اسدی" از تلاش 3 روزه برای تجهیز ساختمان آبیاری دیمچه به شبکه اینترنت و اینترانت سازمان خبر داد و گفت: این پروژه توسط کارکنان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت آبیاری کارون بزرگ انجام شد.

 وی تجهیزات شبکه را شامل؛ نصب رک، داکت کشی، کابل کشی و فعال سازی سرویس های مرتبط معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ