به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ “بهرام جعفری” ضمن اعلام این خبر گفت: نهر رقط که به منظور افزایش دبی و جلوگیری از کاهش کیفیت آب رودخانه گرگر از کانال اصلی شبکه آبیاری میانآب شوشتر تأمین آب و شارژ می شود،  به دلیل افزایش لای موجود عملیات لایروبی این نهر به صورت ضرب العجل با نظارت کارشناسان معاونت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان به نحو مطلوب انجام گردید.

وی افزود: عملیات لایروبی به طول ۳۰۰ متر طی مدت یک هفته توسط یک دستگاه بیل مکانیکی پایان یافت.

گفتنی است؛ گرگر یکی از شاخه های رودخانه کارون است که در شمال شهر شوشتر توسط بند میزان جدا شده و در منطقه بندقیر در جنوب شوشتر مجدداً به شاخه اصلی رودخانه کارون می پیوندد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ