به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: بنا به ضرورت و به منظور آبرسانی پایدار و سریعتر به مجموعه کانال های منشعب از کانال درجه یک p1 شبکه آبیاری مذکور، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در مورخ 1401.05.25 از ساعات ابتدایی بامداد، عملیات لایروبی کانال مذکور با یک دستگاه بیل مکانیکی بصورت سه شیفت و 24 ساعته آغاز گردید.

وی افزود: در این عملیات، طول ۵ کیلومتر از کانال فوق، با حجم تقریبی ۱۳ هزار مترمکعب لای و نیزار به صورت مطلوب لایروبی گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ