به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بهرام جعفری گفت: شبکه آبیاری شمال شرق اهواز با سطح زیرکشت ناخالص ۱۸ هزار هکتار یکی از مهم‌ترین شبکه های آبیاری حوضه کارون بوده و سیستم تأمین آب آن به صورت پمپاژ و با استفاده از ایستگاه پمپاژ آبیاری ویس صورت می پذیرد.

وی افزود: در شرایط کم آبی و خشکسالی با کاهش سطح آب رودخانه کارون در مجاورت این ایستگاه، ضرورت لایروبی و رسوب زدایی آبگیر آن  افزایش یافته که جهت رفع مشکل با موافقت معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، یک دستگاه لایروب کاترساکشن 200 در اختیار این شرکت قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ بیان کرد: پس از اورهال و تعمیر اساسی دستگاه مذکور، از تاریخ 11/5/1401 عملیات لایروبی آبگیر ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری ویس آغاز شده و در حال انجام می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ