به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: به منظور حفاظت از تأسیسات آبیاری، جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی، آمادگی کانال آبیاری و افزایش راندمان بهره برداری نسبت به ترمیم و بازسازی کانال بتنی آبیاری در کیلومتر ۱۳ کانال شرقی عقیلی با تخریب بتن فرسوده، زیر سازی، شفته ریزی، لبه گذاری و بتن ریزی بدنه و کف کانال اقدام گردید.

وی افزود: حجم عملیات انجام شده در این مقطع ۱۰۰ متر مکعب بوده که توسط کارکنان واحد تعمیرات ساختمانی معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ به وسیله یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه تراک میکسر و یک دستگاه کمپرسی با کیفیت مطلوب انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ