به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ عبدالله داودی گفت: با عنایت به تداوم کاهش نزولات آسمانی و به تبع آن کاهش منابع آبی در حوضه کارون در تابستان سال 1401، براساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان در راستای کنترل و مدیریت توزیع آب جهت کشت های مصوب و ممانعت از برداشت آب جهت محصولات پر آب بر مانند شلتوک در اراضی کشاورزی تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، اقدامات متنوع و موثری با همت و تلاش کارکنان بهره­برداری و سایر کارکنان در بخش های مختلف شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ انجام شد.

معاون بهره­ برداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: این اقدامات با همراهی و حمایت سازمان آب و برق خوزستان صورت پذیرفت که منتج به تأمین آب کشت های مصوب در فصل تابستان سال جاری و جلب رضایت کشاورزان مناطق گتوند، عقیلی، دیمچه، شمال شرق، میان آب، شعیبیه  و سایر مشترکین گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ