به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: با عنایت به تشکیل رسوب مداوم در محل تلاقی رودخانه کارون با کانال آبگیر ایستگاه پمپاژ شعیبیه و تشدید آن درکانال ورودی ایستگاه پمپاژ، برنامه عملیات لایروبی در محل های مذکور به منظور رساندن سطح آب کانال ورودی به تراز نرمال، تأمین آب اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری شعیبیه، حفظ و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات منصوبه در ایستگاه پمپاژ و همچنین تسهیل در امر بهره برداری، بسیار ضروری و حائز اهمیت بوده که به صورت برنامه ای مدون و دوره ای در حال انجام می باشد.

وی افزود: هم اکنون این عملیات توسط معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ به وسیله یک دستگاه دراک لاین، یک دستگاه کمپرسی جهت حمل لای و یک دستگاه بلدوزر در حال  انجام می باشد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: این دوره از عملیات جهت رفع رسوب و لای تشکیل شده در محل های مذکور از دو هفته پیش آغاز گردیده که پیش بینی می شود، انجام کامل این پروژه دو ماه به طول انجامد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ