به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری در خصوص برگزاری و اهمیت این دوره آموزشی گفت:  جهت ایجاد کنترل ها و نظم و انظباط بیشتر در عملیات توزیع آب در سطح شبکه های آبیاری تحت پوشش و بهبود اقدامات مدیریتی، آگاهی و شناخت از قوانین مرتبط با حوزه آب و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین بالادستی امری ضروری است.

وی افزود: به همین منظور و جهت ارتقاء و آگاهی هرچه بیشتر نسبت به قوانین جاری کشور در خصوص حقوق و حکمرانی آب، دوره آموزشی مذکور برگزار گردید.

گفتنی است در این  نشست صمیمانه و دوره آموزشی، ضمن ارائه قوانین و راهکارهای مدیریت و حکمرانی آب توسط مدیر  کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، روند تاریخی قوانین مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ