به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: هدف از انجام این عملیات حفاظت و نگهداری از تأسیسات مکانیکی، جلوگیری از هدررفت آب و تأمین بهینه شرایط بهره برداری جهت مشترکین می باشد که این عملیات به صورت منظم و سالیانه در کلیه شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ با نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان صورت می پذیرد.

وی افزود: حجم کار در حال انجام مربوط به یک هزار و 200 دریچه از انواع رادیال و اسلاید گیت، مربوط به مناطق گتوند، عقیلی، دیمچه، میانآب و شعیبیه می باشد. گفتنی است عملیات سرویس دریچه ها شامل روانکاری و رفع جام بودن دریچه ها، تعویض روغن گیربکس دریچه های بزرگ، تمیزکاری شافت و صفحه دریچه می باشد.

گفتنی است عملیات سرویس دریچه ها شامل روانکاری و رفع جام بودن دریچه ها، تعویض روغن گیربکس دریچه های بزرگ، تمیزکاری شافت و صفحه دریچه می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ