به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: با توجه به ابلاغ مصوبات شورای کشاورزی استان خوزستان (مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲) و اعلام ممنوعیت کشت شلتوک در شبکه های آبیاری مدرن، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی صورت گرفته، این شرکت اقدام به پلمپ و خشک بند نمودن دریچه های برداشت کننده غیر مجاز آب در شبکه های آبیاری میانآب و شمال شرق اهواز به منظور جلوگیری از کشت غیر مجاز شلتوک کرده است.

وی افزود: این اقدام با هدف تأمین آب مطمئن و پایدار کشت های مجاز، جلوگیری از برداشت غیر مجاز کشت ممنوعه شلتوک و رعایت الگوی کشت مصوب شورای کشاورزی استان خوزستان صورت پذیرفت.

گفتنی است علاوه بر مدیریت و کنترل شبانه روزی برنامه نوبت بندی توزیع آب،  تا کنون نسبت به پلمپ ۱۸ دریچه در شبکه آبیاری میانآب و ۸ دریچه در شبکه آبیاری شمال شرق اهواز توسط کارکنان واحدهای تعمیرات و بهره برداری این شرکت اقدام شده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ