به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: برای اولین بار با همت کارکنان بخش فنی و تعمیرات این شرکت، در شبکه آبیاری شمال شرق اهواز، دریچه های جدید آبیاری با عملکرد ویژه طراحی، ساخت و با موفقیت نصب شد.

وی افزود: ساخت دریچه های جدید علاوه بر کاهش امکان سرقت و دستکاری تنظیمات دریچه سبب بهبود عملیات توزیع آب شده و صرفه جویی اقتصادی بیش از ۵۰ درصدی در هزینه های ساخت و نصب دریچه را به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: در ساخت دریچه های جدید بخش هایی از جمله فرمان، صفحه زیر فرمان، قفل و قفل بند حذف شد و طراحی و ساخت آن به نحوی بوده که از عمر مفید و دوام بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می باشد.

گفتنی است: تاکنون ۱۵ دستگاه از این نوع دریچه در نقاط مختلف شبکه آبیاری شمال شرق اهواز نصب گردیده که از عملکرد مطلوبی برخوردار می باشند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ