به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بهرام جعفری گفت: با عنایت به رسوب گذاری صورت گرفته در محل ورودی حوضچه های مکش ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری شمال شرق اهواز، به منظور نگهداری از تأسیسات ایستگاه پمپاژ و پیشگیری از اخلال در امر تامین آب مطمئن و پایدار اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه در فصل جاری، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، نسبت به انجام این عملیات اقدام شد.

وی افزود: این عملیات با استفاده از یک دستگاه لایروب کاترساکشن و یک دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند طی سه هفته با کیفیت مطلوب به پایان رسید.

گفتنی است شبکه آبیاری شمال شرق اهواز با سطح زیرکشت ناخالص ۱۸ هزار هکتار یکی از مهم‌ترین شبکه های آبیاری حوضه کارون بوده که با استفاده از ایستگاه پمپاژ آبیاری ویس تأمین آب می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ