به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: به منظور جلوگیری از برداشت آب غیر مجاز، اجرای قانون توزیع عادلانه و تأمین آب کشت های مجاز و همچنین برخورد با متخلفین، پس از اخطاریه و مذاکره واحدهای حراست و حریم بانی شرکت با برداشت کنندگان غیر مجاز آب، نسبت به جمع آوری پنج دستگاه پمپ آب غیر مجاز مستقر در شبکه های آبیاری عقیلی و گتوند اقدام شد.

وی افزود: این عملیات صرفا با ارائه اخطاریه کتبی، مذاکره حضوری و توجیه برداشت کنندگان غیر مجاز صورت پذیرفت، که طی آن مالکان پمپ های مذکور بصورت داوطلبانه اقدام به جمع آوری پمپ های خود نمودند.

این عملیات در بهمن ماه سال جاری توسط کارکنان واحدهای حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ  در مسیرهای کانال شرقی عقیلی، پمپ کانال پهونده و کانال شرقی منطقه دیمچه انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ