به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری هدف از انجام این عملیات را نگهداری و استفاده بهینه از تأسیسات آبیاری،  پیشگیری از تلفات و مدیریت مصرف آب، بهبود سیستم توزیع آب شبکه ها و نیز رضایت بهره برداران مناطق آبیاری شرکت کارون بزرگ عنوان کرد و گفت: تعمیر، نگهداری و بهسازی تأسیسات شبکه های آبیاری شرکت کارون بزرگ با حضور و نظارت مستمر کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، توسط کارکنان بخش تعمیرات این شرکت در حال انجام می باشد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: در دو ماه اخیر نسبت به انجام 95 مورد عملیات تعمیرات جزئی، تعویض سیم بکسل و تنظیم دریچه چک ها، و نیز بازسازی کامل 27 دستگاه دریچه آبیاری شامل تعویض شافت، فرمان، کاور، بیرینگ، فرم ، صفحه و شاسی در مناطق میانآب،گتوند، عقیلی، دیمچه، شمال شرق اهواز با رعایت موارد ایمنی و استاندارد اقدام شد.