به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری هدف از این بازدید را  اهمیت تأمین آب پایدار در زمان کاهش تراز آب رودخانه کارون در مقطع ایستگاه پمپاژ ویس عنوان نمود و افزود: در این بازدید میدانی موارد فنی  مورد بررسی، بحث  و تبادل نظر توسط حاضرین قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ضرورت تامین آب اراضی کشاورزی تحت پوشش، عملیات لایروبی آبگیر ورودی ایستگاه و جایگزینی یک دستگاه الکتروپمپ شناور با یک دستگاه پمپ عمودی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: از ایستگاه پمپاژ سلامات، زهکش انتقال زه آب خروجی ایستگاه و نهر مالح نیز بازدید به عمل آمد و آخرین وضعیت منطقه پس از بارندگی های اخیر و عملیات لایروبی در حال انجام آن بررسی شد.

گفتنی است: در پایان سال گذشته نسبت به لایروبی زهکش سلامات تا نهر مالح به طول دو کیلومتر با نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان اقدام گردید.