مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 از انجام اورهال سالیانه تجهیزات فشارقوی کلیدخانه 400 کیلو ولت این سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" افزود: شستشو و اورهال سالیانه خطوط و تجهیزات پست 400 کیلوولت کارون3 به منظور افزایش راندمان سیستم و بهبود قابلیت اطمینان شبکه انتقال با موفقیت انجام شد.

وی با بیان اینکه این اورهال شامل آچارکشی تجهیزات فشار قوی و شستشوی کلیه خطوط بوده، گفت: کلیدخانه 400 کیلوولت کارون3 به دلیل افزوده شدن خطوط تولیدی سد و نیروگاه کارون4 شامل دو خط نیروگاهی به ظرفیت 1000 مگاوات به آن و دارا بودن هفت خط شبکه انتقال و پخش بار، از موقعیت استراتژیکی برخوردار است.

طاهری تصریح کرد: کلیدخانه 400 کیلو ولت این سد دارای چهار خط نیروگاهی و دو دستگاه راکتور زیمنس با ظرفیت هر کدام 50 M var است که به منظور تنظیم ولتاژ منطقه توسط مرکز کنترل در مدار قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: این اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از تخریب و افزایش طول عمر عایق ها و کانکتورهای فشارقوی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تست های الکتریکال و مکانیکال و تریپ تست های مورد نیاز با هماهنگی مدیریت شبکه برق کشور، طبق برنامه زمان بندی شده با موفقیت انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3