مدیر عامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از آغاز تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه کارون 3 طبق برنامه زمان بندی شده خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" با بیان اینکه تعمیرات سالیانه واحدهای مذکور در چهار بخش مکانیک و هیدرومکانیک، ابزار دقیق، الکتریک و کنترل پایداری انجام می شود افزود: طبق برنامه زمان بندی شده و هماهنگی های به عمل آمده، واحدهای 3 و 4 این نیروگاه از مدار خارج شد تا اورهال کامل آنها در بازه زمانی مشخص انجام شود.

طاهری، از مهمترین اقداماتی را که در برنامه تعمیرات سالیانه این واحدها انجام می شود به بازرسی از تجهیزات توربین، گاورنر، شیرپروانه ای، تصفیه روغن، بازرسی از ژنراتور و ترانس های قدرت، و بر طرف کردن گزارش نقص ها، اشاره کرد.

 مدیر عامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3، هدف از این اقدامات را آماده شدن کامل نیروگاه جهت تولید در یک دوره یک ساله عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی