رئیس اداره ایمنی،بهداشت و محیط زیست سد ونیروگاه کارون3 از برگزاری معاینات ادواری سالیانه پرسنل در آن سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی نیکنام" گفت: مطابق قوانین وزارت کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی کشور معاینات ادواری پرسنل می بایست به طور سالیانه برای کلیه شرکت های مشمول قانون کار صورت پذیرد که این معاینات با همکاری و مساعدت همه جانبه مدیرعامل و همکاری پشتیبانی و امور قراردادهای شرکت مطابق سنوات گذشته انجام شد.

وی این معاینات را شامل نمونه گیری خون و تست های اسپیرومتری (ریه)، ادیومتری (شنوایی سنجی)، اپتیو متری (بینایی سنجی)، EKG  (نوار قلب) و مصاحبه با کارشناس بهداشت حرفه ای و ویزیت پزشک طب کار معرفی کرد که توسط اکیپ معاینات مرکز پزشکی سازمان آب و برق خوزستان، با مراجعه پرسنل واحدهای مختلف در بهداری شرکت برگزار شد.

نیکنام، تشخیص زودرس بیماری های شغلی و غیر شغلی، مطابقت وضعیت سلامت پرسنل با نوع مشاغل مربوطه، جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری در محیط کار و زندگی پرسنل و اطلاع-رسانی به شاغلین جهت پیشگیری و درمان به موقع را از عمده ترین اهداف معاینات ادواری به شمار آورد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی