مدیر روابط عمومی سد و نیروگاه کارون3 ، از اولین بازدید میدانی معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه ها،  از آن مجموعه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"علی شاولی" با اعلام خبر فوق افزود: پس از این بازدید جلسه ای با حضور معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه ها ، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری نیروگاه ها، همچنین مدیران و روسای بخش های اداری و نیروگاهی شرکت برگزار و حاضران در جلسه، گزارشی از عملکرد خود را ارائه دادند.

 "نصرالله طاهری" مدیرعامل سد و نیروگاه کارون3، گزارش مبسوطی در خصوص مسائل کلان مدیریتی شرکت ، چالش های موجود درآن وهمچنین تعاملات بیشتر با سازمان، ارائه داد.

گفتنی است: معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه ها، تلاش مدیر عامل، مدیریت ها و عملکرد مناسب سد ونیروگاه کارون 3 را مورد قدردانی قرار داد و بر لزوم همدلی، همفکری و همکاری بیشتر، فی ما بین این معاونت و شرکت های تابعه، بمنظور کاهش مسائل و مشکلات موجود و نیل به اهداف عالیه سازمان تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3